Vanliga frågor

1. Hur gör jag om jag inte kan komma på inskrivningsmässan den 20:e augusti?
Om du inte har möjlighet att delta under inskrivningsmässan kan du höra av dig till ditt programs huvudfaddrar om du ändå vill delta på nollningen så får de i mån av plats köpa ett nollepaket åt dig. Fastän du inte kan komma på inskrivningsmässan KOM IHÅG att du fortfarande måste registrera dig på ditt program för att inte förlora din studieplats. 

2. Måste man vara närvarande under hela nollningen?
Om du inte kan delta under nollningens alla aktiviteter så är det inga problem. Du kan fortfarande köpa ett nollepaket och delta under de aktiviteter du har möjlighet att komma på.

3. Är Handels Nollning bara festande hela tiden?
Nej. Handels Nollning är till för att välkomna de nyantagna studenterna till Handelshögskolan och Göteborg. Under Handels Nollning arrangeras både dags- och kvällsaktiviteter i olika former. Handels Nollning är till för alla Handels nyantagna studenter.

4. När kan jag skriva in mig i kåren?
För att slippa köa kan du skriva in dig i kåren redan innan inskrivningsmässan. Dagarna innan inskrivningsmässan i augusti finns möjligheten att skriva in sig online på hhgs.se som ordinarie kårmedlem.
Du har också möjlighet att skriva in dig i kåren den 20:e augusti på plats på Handelshögskolan i Kårhuset.

5. Hur tar jag kontakt med er? Lättaste är att ni skriver till oss på Facebook, Handels Nollning.