Handelshögskolan i Göteborgs studentkår

 

Nollningen anordnas av studentkåren, HHGS. Vår kår är vid sidan av studierna kanske Handelshögskolans viktigaste funktion. Förutom studiebevakningen, som är kärnan kring vilken kåren är uppbyggd, är det HHGS som möjliggör i princip allt som händer kring dina studier. Handelspuben, nollningen, de otaliga sittningarna och våra olika arbetsmarknadsdagar och mycket mycket mer skulle inte finnas om det inte vore för våra kårmedlemmar. Läs mer om vad kåren har att erbjuda dig på hhgs.se eller i katalogen som finns runtom i skolan. Eller ännu hellre, kom in och häng i kårens lokaler. Ta chansen att bli medlem och engagera dig. Fråga bara faddrar, N&FA eller de andra föreningsaktiva under nollningen. Det kommer utan tvekan bli det absolut roligaste och mest spännande du gör under dina år på Handels!

Kårledningen består av förtroendevalda som under året under ansvarar för kårens löpande verksamhet. Läs mer om vad de olika posterna innebär här.